בראשית

מאת אילן מאייר בוגר שקלא וטריא

במסגרת תהליך הדרכה מתמשך שעברנו בחברת היעוץ הארגוני "אנשי דרך", שהקמתי והיתה בבעלותי 23 שנה עד מרץ 2019, עם דר' הרי גודסטינר  – מומחה למדעי התנהגות, ניהול ומנהיגות מאונ' בר אילן -אדם דתי ומשכיל שהגיע ארצה מבלגיה ותרם לנו רבות במהלך כשנתיים של מפגשים איתו, קיבלנו ממנו, בין היתר, את המתנה הבאה:

מדרש על המילה "בראשית" – מדוע פותחת המילה "בראשית" את התנ"ך ?

המילה בראשית היא שילוב של המילה "ברית" שבתוכה האותיות "א" ו"ש".

בר – אש – ית

המשמעות היא ברית בין "א" שהיא "אמת" לבין "ש" שהיא "שלום"

כל המקרא כולו וכל חיי האדם כולם הם ברית בין "אמת" ל"שלום"

ה"אמת" – היא האמונות, הערכים והתפיסות של האדם – כל מה שחשוב ומשמעותי עבורו.

ה"שלום" – הוא המקום בו האדם חייב להיות מודע לאמונות, הערכים והתפיסות של בני אדם אחרים ולדעת לקבל, להכיל ולהתפשר איתם, כדי שיוכל לחיות עמם בשלום.

כל המקרא כולו והחיים עצמם עוסקים בשאלת היסוד של לדעת לעשות את האיזון הנכון והמתמשך בין ה"אמת" ל"שלום" – איך מצד אחד להבין, לגבש ולא לוותר על ה"אמת" שלך ומצד שני לדעת להבין, להכיל ולקבל שיש גם "אמת" אחרת של אנשים אחרים ולדעת לקבל, להכיל ולהתפשר עמה, על מנת לחיות עמם בשלום.

לכן, על פי המדרש, נבחרה המילה "בראשית" להיות המילה שקבלה את הכבוד לפתוח את ספר הספרים.

לדעתי, המקרא הזה מייצג  נאמנה את תפיסת "שקלא וטריא".

  • היכולת לדעת ולהגדיר היטב מה ה"אמת" שלך – מה חשוב לך ואתה רוצה להשיג.
  • היכולת להבין היטב את ה"אמת" של מי שעומד מולך – מה חשוב לו ומה הוא רוצה להשיג.
  • היכולת לנהל תהליך של תקשורת קונסטרוקטיבית שתביא למצב של "שלום" – מקום בו שתי ה"אמיתות" שלכם תוכלנה לחיות זו לצד זו בהסכמה.